Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Shed Dynion ~ Men’s Shed Meeting

July 18, 2018 @ 7:00 pm - 9:00 pm

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf yn ddiweddar i sefydlu grŵp Shed Dynion ar gyfer ardal Frenni o gwmpas Crymych. Croesawyd Mark Bond, cydlynydd lleol Men’s Sied Cymru, i’r cyfarfod i roi stori am sut roedd Men’s Sheds wedi dechrau yn Awstralia yn 2007. Soniodd am sut mae dros 300 o Shediau Dynion wedi datblygu yn Iwerddon ac erbyn hyn mae dros 45 wedi cael eu sefydlu yng Nghymru dros y 3 blynedd diwethaf. Pwrpas y sefydliad yw cefnogi lle i ddynion a merched ddatblygu diddordebau a sgiliau, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Cytunwyd yn y cyfarfod yn parhau i chwilio am adeiladau yn ardal Frenni i gynnal gweithgareddau a datblygu syniadau. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb i fod yn rhan o’r sefydliad yn lleol neu sydd â chysylltiadau â lleoliadau posibl ar gyfer ychydig o siediau sydd ar gael, yna dewch i’r cyfarfod nesaf ar y 18fed o Orffennaf am 7pm yn y Siopau Cymunedol ar y cae chwarae yn Hermon.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Cris Tomos ar 07974099738

A first meeting was recently held to establish a Men’s Shed group for the Frenni area around Crymych. Mark Bond, the local coordinator for Men’s Sied Cymru, was welcomed to the meeting to give the story of how Men’s Sheds had started in Australia in 2007. He mentioned how over 300 Men’s Sheds have developed in Ireland and with now over 45 having been established in Wales over the past 3 years. The purpose of the organisation is to support a space for men and women to develop interests and skills, especially in rural areas. It was agreed at the meeting continue to search for buildings in the Frenni area to hold activities and develop ideas. If anyone has an interest to be part of the organisation locally or who has contacts with possible locations for a few available sheds, then come to the next meeting on the 18th July at 7pm in the Community Stores on the playing field at Hermon.
For more information contact Cris Tomos on 07974099738

Llun o’r cyfarfod diwethaf – A photo from the previous meeting.

Details

Date:
July 18, 2018
Time:
7:00 pm - 9:00 pm
Event Categories:
, , , ,