Facebook Posts

22 hours ago

Canolfan Hermon

Diwrnod cymunedol da! A great community day! ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Canolfan Hermon
View on Facebook

1 day ago

Canolfan Hermon

Diolch Cawl Potch. ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Canolfan Hermon

Bingo starting in 20 minutes on the yard. Also £2.00 a pint from the bar table. Also Cegin Cawl Potch Food! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Canolfan Hermon

August the 8th at 3pm there is a Drive-In Bingo. See the poster and spread the word. Anyone walking in from the village can bring a folding chair and maintain the 2m distancing on the yard! The money raised at the bingo will go to buy equipment for maintaining the play area and hedges around the community-run car parks. Anyone who wants to sponsor a line it is £10 and then house is £20 - let Gwyneth know on 07779493677 if you wish to sponsor. Also any raffle prizes warmly welcomed. The book of 6 bingo games is £6 and then raffle ticket are a £1 each - many people are saying they will buy 4 raffles and a book to then only have to handle a £10 on the day.
--------------------------------------------------------------------------
Ar Awst yr 8fed am 3pm mae Bingo Gyrru I Mewn. Gwelwch y poster a lledwch ynegesr. Gall unrhyw un sy'n cerdded i mewn o'r pentref ddod â chadair blygu a chynnal y pellter 2m ar yr iard! Bydd yr arian a godir yn y bingo yn mynd i brynu offer ar gyfer cynnal a chadw'r ardal chwarae a'r cloddie o amgylch y meysydd parcio a cedwir gan y gymuned. Unrhyw un sydd eisiau noddi llinell mae'n £10 ac yna tŷ yn £20 - rhowch wybod i Gwyneth ar 07779493677 os ydych chi'n dymuno noddi. Hefyd croeso cynnes i unrhyw roi wobrau raffl. Mae'r llyfr o 6 gêm bingo yn £6 ac yna mae tocyn raffl yn £1 yr un - mae nifer o bobl yn dweud y byddan nhw prynnu 4 raffl a llyfr - ac yna ond yn gorfod trin £10 ar y diwrnod.
... See MoreSee Less

View on Facebook