rachel-welsh-school-logo

Mae gan Cylch Meithrin Hermon garterf gwych yn yr hen Ysgol Hermon sydd yn awr wedi datblygu i fod y gofod ffantastig newydd a nabyddir fel Canolfan Hermon. Ar ôl 137 o flynyddoedd mae addysg ddeinamig yn dal yn fyw yn yr hen le hwn.

Cylch Meithrin Hermon have a wonderful home in the old Ysgol Hermon that is now the fantastic new Canolfan Hermon. After 137 years there is still a dynamic education provision alive in this place.

Mae y cylch ar agor o 9.00yb i 11.30yb o ddydd Llun i ddydd Iau. Galwch mewn gyda Bethan i gael mwy o wybodaeth.

The children’s nursery is open from 9.00am to 11.30am from Monday to Thursday. Call in with Bethan for more information.

Cyswllt / Contact

Bethan – 07805514441

cmhermon@icloud.com

Canolfan Hermon – 01239 831968

Facebook Page for Cylch Meithrin Hermon