3 days ago

Canolfan Hermon
(Please scroll down for the English version - thanks)Mae yn ddiwrnod Hen Galan! I roi Calennig allan heddiw mae'r dynfa Gronfa Asedau Cymunedol am wneud y dynfa fawr heno am 8pm. Byddwn yn gwneud y dynfa fawr o £1,000 y wobr gyntaf! (a £30 am yr ail wobr) I weld y dynfa yn fyw ymunwch â Zoom am 8pm ar y ddolen yma us06web.zoom.us/j/88345776940 Mae pawb sydd wedi talu’r £5 y mis yn cael 5 rhif yn y raffl felly £1 yr un. Yna mae'r elusen o ddewis yn cael hanner y tal. Dyma restr o'r aelodau a'u rhifau lwcus. Hoffem weld nifer o bobl ar y Zoom fel ein bod ni'n ei recordio i annog eraill i ymuno - croeso i'r rhai nad ydynt yn aelodau i ddod ar y Zoom heno i ddeall mwy am y gronfa ac i weld pwy sydd wedi ennill. Diolch i bawb sydd wedi ymuno! Os hoffech ymuno ewch i www.asedion.cymru Cofion Cris Tomos Cadeirydd Cronfa Asedion Cymunedol****************************It's "Hen Galan" today - see www.visitpembrokeshire.com/articles/hen-galan-a-true-welsh-celebration! To hand "Calennig" out today the Community Asset Fund is doing the big draw tonight at 8pm. We'll make the big draw of £1,000 first prize! (plus £ 30 for second prize) To see the draw live join Zoom at 8pm at this link us06web.zoom.us/j/88345776940 Everyone who has paid the £ 5 a month gets 5 numbers in the draw so £ 1 each. The charity of choice then gets half the pay. Here is a list of the members and their lucky numbers. We would like to see many people on the Zoom so we record it to encourage others to join - non-members are welcome to join on the Zoom tonight to understand more about the fund and to see who has won . Thank you to everyone who has signed up! If you would like to join go to www.asedion.cymruRegards Cris Tomos - Chair of the Community Asset Fund. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Canolfan Hermon
🎅🏼🎄Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i chi gyd, gobeitho gweld chi gyd yn y flwyddyn newydd. Merry Christmas and a Happy New year to you all, we look forward to seeing you all again in the new year 🎁🧑🏻‍🎄🍻 The Hall bar will be open this evening 6-10,and Christmas morning 10-12 🥂 ... See MoreSee Less
View on Facebook