Noson y Dynfa – 04/03/2016 Prize Draw Night: Winners:

Chair Draw = £50 – Brenda Jones, £30 – Nick Ward, £20 – Roger Howells

Table Draw = £50 – Cegin Bella – See full list below.

Mae’r Neuadd newydd wedi bod ar agor yn awr am 3 blynedd a’r defnydd a chymorth cymunedol wedi bod yn wych. Gyda’r frwydr gynt i godi arian a gwneud ceisiadau grant i gwblhau’r gwaith adeiladu gadawyd ychydig iawn o arian ar gyfer offer mewnol a dodrefn. Mae llawer o aelodau’r pwyllgor a chyfeillion y neuadd wedi cadw eu llygaid ar agor am fargeinion ail law ac eitemau a roddwyd am ddim. Roeddem yn ddiolchgar am y 60 cadair ail law lliw aur aed yn cael eu taflu allan o westy yn Aberteifi a hefyd yr hen gadeiriau gwyrdd a phorffor ail law a roddwyd am ddim gan neuadd yn Arberth. OND mae’r cadeiriau yn awr yn dangos eu hoed ac yn disgyn ar led. Wele’r wybodaeth ar y daflen.

Diolch am y gefnogaeth gyson i gynnal y neuadd gymunedol. Rydym wedi cael del da iawn sef £ 15 y gadair newydd a £25 am fwrdd newydd ac yr ydym yn gofyn yn garedig am eich cymorth i helpu i brynu’r eitemau yma sydd eu gwir angen. Bydd yna werth £100 o wobrau ar y cadwiriau a £50 am y byrddau i’r rhai sy’n cymryd rhan!

DOWNLOAD THE SPONSORSHIP PDF FORM   – JUST CLICK HERE

Alternatively, scroll down to the documents below,
then right click/save as on the language you wish to save.

CYMRAEG                 ENGLISH

COMPLETE  LIST OF THE 120  CHAIR SPONSORS

COMPLETE LIST OF TABLE SPONSORS

PHOTO GALLERY OF THE CELEBRATION CAWL & PRIZES NIGHT

The new Hall has been open now for 3 years and the amount of community support and use has been terrific. With the struggle to raise money and apply from grant funding to complete the building works left very little money for internal equipment and furniture. Many committee members and friends of the hall kept their eyes open for second hand bargains and free donated items. We were grateful for the 60 second hand gold coloured chairs being thrown out of a hotel in Cardigan and also for the old green and maroon chairs being offered free from a hall in Narberth. BUT the chairs are now showing their age and falling apart. See info on the attached sheet.

Thank you for the continued support to maintain the community hall. We have had a great deal for £15 per new chair and £25 per new table and kindly ask for your support to help buy these needed items. There will be a £100 worth of prizes for the chairs and £50 for the tables to those who participate!

NewChairsAppeal2015_Page_2_700

up to top index NewChairsAppeal2015_Page_1_700

up to top index

Canolfan Hermon Cadeiryddion Newydd Apêl: 120 CADEIRYDDION wedi llwyddo cael ei noddi gan Y GYMUNED DIOLCH
Canolfan Hermon New Chairs Appeal :  120 CHAIRS HAVE SUCCESSFULLY BEEN SPONSORED BY THE COMMUNITY – THANKS
Chair Number Name of Supporter
01  Midway Motors – Sara Phillips
02  Midway Motors – Iwan Rees
03  Midway Motors – Aled Rees
04  Midway Motors – Shon Rees
05  Michael Bossom – Y Glog
06  Shona Bossom – Y Glog
07  Lynda Barnes – Hermon
08  Lynda Barnes – Hermon
09  Holly Cross – Llwyndrain
10  Daniel Blackburn – Bwlchygroes
11  Ann Howells – Hermon
12  Roger Howells – Hermon
13  Carol Davies – Hermon
14  Brenda Jones – Hermon
15  Gwyndaf Tomos – Eglwyswrw (Er cof am ei Fam, Aerona Thomas gynt Davies a oedd yn ddisgbl yn Ysgol Hermon)
16  Jonathan & Susie Copus – Efailwen
17  Hilary Jones – Llanglydwen
18  Family Fostering Partners – Carmarthen
19  Will North – Hermon
20  Liz North – Hermon
21  Penny Cross – Llwyndrain
22  Margaret Ware – Llanfyrnach
23  Eve Brennan – Llanfyrnach
24  Alan Roberts – Hermon
25  Eric Tomson – Hermon
26  Rachel Tomson – Hermon
27  Osian Wyn Edwards – Crymych
28  Gruffudd Cai Edwards – Crymych
29  Cian Wyn Thomas – Aberteifi
30  W.I. – Glandwr
31  W.I. – Glandwr
32  Carol Davies Jones – Caerdydd
33  Dafydd Jones – Caerdydd
34  Carys Jones – Caerdydd
35  Verdi a Iona James – Hermon
36  Verdi a Iona James – Hermon
37  Verdi a Iona James – Hermon
38  Verdi a Iona James – Hermon
39  Verdi a Iona James – Hermon
40  Verdi a Iona James – Hermon
41  Verdi a Iona James – Hermon
42  Verdi a Iona James – Hermon
43  Verdi a Iona James – Hermon
44  Verdi a Iona James – Hermon
45  Mike Parcell – Hermon
46  Janet Parcell – Hermon
47  Len Bowen – Crymych
48  Olwen Bowen – Crymych
49  Cris Tomos – Hermon
50  Lona Tomos – Hermon
51  Amber Cole – Hermon
52  Buddug Ward – Hermon
53  Nick Ward – Hermon
54  Esme Williams – Glandwr
55  C.FF.I. Hermon Y.F.C. – Hermon
56  C.FF.I. Hermon Y.F.C. – Hermon
57  C.FF.I. Hermon Y.F.C. – Hermon
58  C.FF.I. Hermon Y.F.C. – Hermon
59  C.FF.I. Hermon Y.F.C. – Hermon
60  Tom John – Hermon
61  Iris Phillips – Hermon
62  Lynn Davies – Crymych
63  Audrey Davies – Crymych
64  W H Boulton – Crymych
65  W H Boulton – Crymych
66  W H Boulton – Crymych
67  Sharon Morley – Hermon
68  John Morley – Hermon
69  Catherine Morley – Hermon
70  Caroline Cooper – Hermon
71  Emily Morley – Hermon
72  Jennifer Thomas – Hermon
73  Denley Thomas – Hermon
74  Nick Davies – Cardiff
75  Nick Davies – Cardiff
76  Mer John – Hermon
77  Peter John – Hermon
78  Denzil Davies – Llanfyrnach
79  Anne Davies – Llanfyrnach
80  Rose Phillips – Abergwaun
81  Iori Thomas – Llwyndrain
82  Dawn Thomas – Llwyndrain
83  Melony Richards – Hermon
84  Alan a Gwenda Mathias – Hermon
85  Helen Hatt – Hermon
86  Klara Skara Belova – Hermon
87  Majical Youth – Hermon
88  Majical Youth – Hermon
89  Majical Youth – Hermon
90  Majical Youth – Hermon
91  Glyn Evans – Y Glog
92  Sally Evans – Y Glog
93  Jac Vaughan – Crymych
94  Mair Vaughan – Crymych
95  Sion Vaughan – Hermon
96  Lois Vaughan – Hermon
97  Bill Davies – Llanfyrnach
98  Eirlys Davies – Llanfyrnach
99  Eric Davies – Hermon
100  Joyce Davies – Hermon
101  Gay Davies – Llanfyrnach
102  Llinos Davies – Llanfyrnach
103  John & Heather Nicholson, Glandwr
104  Andrew Thomas – Hermon
105  Elin Mathias – Hermon
106  Deiniol Mathias – Hermon
107  Meirion Thomas – Hermon
108  Rhodri George – Hermon
109  Eilir George – Hermon
110  Hedd George – Hermon
111  Iwan Evans – Hermon
112  Gwyneth Evans – Hermon
113  Meirwen Phillips – Hermon
114  Eufryn Phillips – Hermon
115  Bethan Williams – Glandwr
116  Kate Dewmartin – Hermon
117  Harm Dewmartin – Hermon
118  David Sherriff – Hermon
119  Julie Sherriff – Hermon
120  Kim, Kai & Shilah Wightman – Hermon
.. and finally it is achieved – well done everybody.
DIOLCH YN FAWR – THANK YOU

 back to top of page 

Canolfan Hermon Cadeiryddion Newydd Apêl: TARGED 20 TABLAU
Canolfan Hermon New Chairs Appeal : TARGET 20 TABLES
Table Number Name of Supporter
01  C.FF.I. Hermon Y.F.C. – Hermon
02  C.FF.I. Hermon Y.F.C. – Hermon
03  C.FF.I. Hermon Y.F.C. – Hermon
04  Len a Olwen Bowen – Crymych
05  Majical Youth – Hermon
06  Jac a Mair Vaughan – Crymych
07  Angharad Booth-Taylor – Llangolman
08  Ray & Dianna Mayes – Hermon
09  Rhian & John Morgan – Hermon
10  Tom Davies – Crymych
11  Gary Evans – Parc Gwynfryn – Crymych
12  Delyth Evans – Parc Gwynfryn – Crymych
13  Rhydwyn Davies – Blaenffos
14  Helen Davies – Blaenffos
15  Aled a Meleri Williams – Hermon
16  Gerallt a Ann Phillips – Hermon
17  Cegin Bella – Hermon
18  Cegin Bella – Hermon
19  Mobile Tool King – Crymych
20  Martin & Caryl Edwards – Blaenffos
.. and finally it is achieved – well done everybody.
DIOLCH YN FAWR – THANK YOU

up to top index

up to top index